Thursday, 3 January 2019

Pengambilan Buku Log & Borang Penilaian Kemajuan Latihan Industri

Buku Log dan Laporan Kemajuan boleh diambil bermula 7 Januari 2018 (Isnin) di Pejabat Akademik Cempaka 3, Fakulti Undang-Undang.

PERHATIAN :

1) Pelajar dikehendaki mengambil sendiri buku log tersebut, tidak dibenarkan menghantar wakil untuk mengambil buku log tersebut. Pengambilan akan direkodkan.

2) Sila kembalikan buku log tersebut bersama borang Laporan Kemajuan Latihan Industri Pelajar sebelum atau pada 8 Mac 2019.

3) Laporan Kemajuan Latihan Industri Pelajar boleh dihantar melalui serahan tangan atau melalui pos di alamatkan kepada :

Puan Wan Rosalili Wan Rosli
Koordinator Latihan Praktik
Fakulti Undang-Undang
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor